Թռչունի մտածմունքը. նամաակ թռչունի

Թռչուն ջան հենց դու մեցացել ես դու սղալ ես հասկացել որոտե աշղարը ամենից է շինած

ԻՄ ԵՐԿԻՐԸ

Ես ուզում եմ, որ իմ երկրում լինի բարություն մարդիկ օգնեն կենդանիներին, աճացնեն

ծառեր և ծաղիկ, շինեն անտառներ, ջրեն ու խնամեն: Որ ունենանք լավ կյանք ու իմ երկիրը դառնա ամենալավը:

Իմ մասին

Բարև ձեզ ես Թևոսյան Նարեկն եմ: Ես յոթ տարեկան եմ սովորում եմ 2.3 դասարանում Արևմտյան դպրոցում: Ես այսոր ունեցա իմ բլոգը :

Տոպրակով ջուրն ու մատիտները․ բնագիտական փորձ

Hello world!

Welcome to your brand new blog at Edublogs!

To get started, simply visit your blog’s dashboard, edit or delete this post and check out all the other options available to you.

Like more help?

We can walk you through step-by-step in our guide to getting started with your blog.

Happy blogging!